Att klä upp sig inför affärsmöten

September 7, 2016 by admin

Barbour från Blue Co

Det kan aldrig betonas tillräckligt ofta, vikten av att faktiskt klä sig för ändamålet. Ska du gå på ett affärsmöte, då kräver det att du faktiskt ser anständig ut. Det är till exempel inte okej att gå runt i shorts som man. Som man bör du därför se till att ha en välstruken skjorta, ha rena skor, långa byxor och vara ordentligt fixad i håret. Som kvinna är det samma sak, även om du här faktiskt kan visa mer ben än vad du kan som man. Det här gäller inte bara sommarhalvåret, även under senhöst och vinter är detta viktigt. Ska du gå på ett affärsmöte, då duger det inte med den skrikiga skidjackan, utan det är dags att investera i något prydligare som till exempel en snyggare dunjacka för något märke som exempelvis Barbour.

Något som det anrika brittiska märket Barbour International™ har lyckats med är att skapa välsittande, snygga plagg som annars tenderar att vara sportiga. Här kan vi till exempel ta exemplet med hur Barbour har lyckats kombinera funktionella materialval med något så klassiskt som det brittiska quiltade tyget, som har blivit mycket populärt under de senaste åren.

Är det då bara Barbour som tillverkar sådana här kläder för kvinnor? Naturligtvis inte, det vore dock nästan tjänstefel att inte nämna dem i samband med dressade vinterplagg för kvinnor. Faktum är att själva märket är över hundra år gammalt, och under de senaste fem åren har de rönt stora framgångar även i Sverige, mycket tack vare deras funktionella material i kombination med att trenden med kviltade plagg gjorde entré på marknaden under det tidiga 2010-talet.

Så påverkar nya lagen om personalliggare byggföretag

March 22, 2016 by admin

Byggarbetare

Hotell- och restaurangbranschen har haft det länge, och nu är det dags även för byggbranschen. Sedan årsskiftet är det lag på att alla byggföretag har en personalliggare där alla arbetspass och arbetstider registreras.

Den nya lagen om elektronisk personalliggare inom bygg trädde i kraft vid årsskiftet 2015/2016. Nu har det gått snart tre månader, och ännu har inte alla företag inom branschen ordnat med personalliggare. Om det beror på nonchalans eller okunskap ska låtas vara osagt, men det är minst sagt beklämmande att Skatteverkets direktiv inte har gått fram.

För många företagsledare framstår den nya lagen som närmast omänsklig, trots att den i själva verket är relativt lätt att ordna. Det finns bra onlinetjänster för detta, till exempel har Göteborgsföretaget Bygglet sett till att bygga in just denna funktionalitet i sitt mobila verktyg. Det här gör att såväl anställda som underleverantörer enkelt kan registrera sina tider i deras personalliggare.

Lagen kräver kontroll

Skatteverkets nya lag ställer alltså krav på att företag inom bygg-sektorn kan redovisa vilka som har befunnit sig på en arbetsplats vid en given tidpunkt. Försök har tidigare gjorts med analoga personalliggare, men kravet på elektroniska diton har underlättat hanteringen avsevärt. Det här gör det betydligt lättare för en arbetsledare att kunna ta fram adekvat information till Skatteverket vid en eventuell kontroll.

Syftet med personalliggare hos företag verksamma inom bygg är att motverka den svarta arbetskraften och därmed också främja en sundare konkurrens mellan marknadens olika aktörer.

Många nya medarbetare hos Zeijersborger

January 25, 2016 by admin

Advokatbyrån Zeijersborger & Co växer snabbt och har senaste året anställt många nya jurister. Senast ut är Moa och Neesha som började hos företaget i januari. Läs mer om dem här. Z & Co är ett spännande företag som specialiserat sig på privatjuridiska ärenden som skilsmässa, vårdnadstvist, personskador osv. Advokatbyrån har gjort sig kända bland annat genom att på webbplatsen ta emot frågor och publicera svar i deras “Fråga Advokaten“. Ställ en fråga du också idag!

zeijersborger

Advokater hos Zeijersborger & Co

Exportemballage

December 9, 2015 by admin

Att bygga ett välkonstruerat och välfungerande exportemballage krävs hög kunskap och högklassig skicklighet. Att bygga exportemballage är att förstå sig på vad som är riskerna och hur man kan förebygga dem. Företag som sysslar med transport och transportförpackningar har tekniker som bygger dessa exportemballage på bästa sätt. För att lyckas med detta behöver de har god förståelse kring främst produktens krav för bästa skydd och vilka risker för skada som finns på specifik produkt. De behöver också naturligtvis veta mycket om förpackningslösningarna och om olika material som passar bra för olika situationer. Men det räcker inte att ha kunskap kring detta. Det finns många lagar, regler och krav som berör hantering av transportvaror. För att på bästa sätt bygga ett välkonstruerat och välfungerande exportemballage behöver teknikerna ha koll på alla dessa delar.

fartyg

Utöver ovan nämnda detaljer att fokusera kring när det gäller exportemballage så är det också viktigt att företag förstår sig på sina kunder. Att han en diskussion kring transport, transportförpackningar och exportemballage mellan kunder och företag är något mycket positivt och ger inga negativa effekter alls. På detta sätt kan kundens önskemål och villkor bemötas på ett fungerande sätt. Som kund bör du dock inte ha för starka åsikter eftersom du talar med professionella inom området. Ha istället höga krav på att de klarar av att göra sitt jobb bra.

Hur förpackningslösningarna och exportemballagen ser ut är alltså helt beroende av flera olika saker. Främst beror det på föremålet i sig. Är föremålet ömtåligt behövs en stark och hållfast skyddsapparat. Är det farligt gods som ska transporteras så behövs flera andra detaljer tas i beaktning. Är föremålet litet behöver man tänka på andra saker än om föremålet är stort. Exportemballagen kan se olika ut i storlek men de kan också vara av olika material. Plywood passar perfekt ibland, medan andra gånger är det förpackningslösningar gjorde av metall som är det optimala. Låt det kunniga på området som behöver ta beslutet vad som passar bäst.

Lönestatistik

October 23, 2015 by admin

OK, det är dags för dig att söka dig vidare och hitta en ny arbetsplats. Det kan finnas olika anledningar till att du vill sluta ditt nuvarande jobb. Placeringen av arbetet, lönen, medarbetarna eller branschen är alla olika anledningar till varför du kan tänkas byta. Antagligen har du en tanke på vilken lönenivå som är relevant för dig. I den svenska kulturen kan det vara ganska så jobbigt att ta upp frågan om lön med sin chef eller nya arbetsplats. Vem kommer med första budet?

Vissa chefer som håller arbetsintervjuer ber de aspirerande att redan vid första mötet presentera sitt löneanspråk. I en vanlig kontext brukar första mötet inte handla om lönen. Ett väldigt bra verktyg för att få en hum om vad som gäller är att läsa på aktuell lönestatistik .Ska du t.ex. börja arbeta som säljare behöver du veta om hur olika provisionsupplägg fungerar för att göra en så bra förhandling som möjligt. Vänd dig till exempelvis ett fackförbund för att få reda på lönestatistik.

Lönestatistik

Lönestatistik

De tre grundpelarna för revisionsarbete

August 13, 2015 by admin

Revision handlar om att sätta sig in i ett företags ekonomiska situation på ett djupt plan. Detta bör ske med utomstående ögon och på ett kritiskt sätt. Revision handlar också om att bedöma hur denna situation ser ut och att förmedla och informera om vart företaget är på väg. Revision kan också innebära andra uppgifter så som att planera med företaget för att nå de mål som satts upp.

Arbete med revision står på tre stycken grundpelare:

 1. Oberoende
  Att en revisor är oberoende är viktigt för att dess uttalanden och antaganden om ett företags ekonomi ska anses vara grundade enbart på faktiska förhållanden.
 2. Tystnadsplikt
  Givetvis krävs det en tystnadsplikt från revisorn om denne ska kunna genomföra revisionen.
 3. Kompetens
  Att revisionen ska genomföras av en revisor med hög kompetens vill självklart alla inblandade parter. Utan kompetens kommer revisionen att bli felaktig och de slutsatser som dras av revisorn kommer leda till negativa resultat. Hur hög kompetensen är skiftar självfallet vilket har många olika orsaker.

Revision delas ofta upp i olika delar. Genomförandet av dessa olika delar bildar en process som enklare går att få förståelse över, för kund som för revisorn.

Först planeras uppdragets olika delar och vad som ska göras och i vilken ordning de skall göras. Hur mycket tid och kraft som ska läggas på de olika delarna bestäms också här. Det är viktigt att planeringen går rätt till och att alla är förstådda i hur denna kommande revision kommer gå till, företaget så som revisorn. Därefter startar revisionen och en löpande granskning av företagets ekonomi sätts igång. Detta sker på många olika sätt. Nästa steg är att göra en bokslutsgranskning för att sedan följas av en granskning över årsredovisningen.

Revision utförs av revisorer ofta anställda på en revisionsbyrå. Har du fler funderingar kring revision eller liknande frågor inom ämnet är det en bra plan att kontakta dessa för att diskutera ett möjligt framtida samarbete.

Läs fler av våra artiklar om ekonomitjänster:

Ekonomisk förvaltning hjälper ditt företag 

Tid är pengar

Ha bra uppföljning på bokföringen

Kaffeautomat för finsmakarna på kontoret

June 12, 2015 by admin

En kaffeautomat på arbetsplatsen kan vara en mycket bra idé. Ju fler ni är på kontoret desto fler anledningar till att skaffa en kaffeautomat har ni. Men en bra kaffeautomat kommer ni att få riktigt gott kaffe istället för det dåliga kaffet många kontor fortfarande erbjuder. Dessutom finns det säkerligen flera finsmakare hos er. Kanske en och annan äventyrlig också. Med en kaffeautomat kan man variera sina kaffeintag, så att man ibland tar en vanlig kopp kaffe medan andra gången en espresso eller en kaffe latte. Med större utbud kommer fler att ta en kopp lite då och då och älska kaffeautomaten.

En av de mest etablerade leverantörerna när det gäller kaffeautomater är Pelican Rouge, som tidigare har gått under namnen Cafe Bar och Autobar. Pelican Rouge erbjuder kaffeautomater med kaffe från sitt eget märke och finns på massor av arbetsplatser runt om i Sverige.

Kaffe på kontor

Och var inte rädd att en kaffeautomat kommer att bidra till att fler ta en paus från sitt arbete för att ta en kopp. Det kommer förmodligen att bli så, men att det skulle vara något negativt är inte alls sant. Mycket tyder på att arbetsplatser med fikapauser för de anställda har högre produktivitet än de som inte har. Det blir lite mindre arbetstid, men den stunden man slappnar av, samtalar med kollegor på ett sätt som sprider information och kläcker idéer, och vilar hjärnan och kroppen ett tag ger mer än vad det tar. Människor mår bra av att samtala med varandra, dessutom kommer de att få en större känsla av sammanhang om de anställda får dela sina dagar med varandra. Koffein bidrar dessutom med energi till kroppen vilket inte ska underskattas. Arbetsmoralen ökar alltså av många anledningar. Med en kaffeautomat kommer fler att ta del av denna fördel!

Så om ni funderar på att införskaffa er en kaffeautomat till företagets lokaler så kan ni sluta fundera nu. Det finns helt enkelt inte nackdelar med en bra och snabb kaffeautomat. Det skulle vara månadskostnaden för kaffet i så fall, men det väger lätt jämfört med gladare och mer arbetskraftig personal.

Miljonorder till NOGA från Eton

October 7, 2014 by admin

Eton som tillverkar skjortor och säljer över hela världen har ingått ett avtal med NOGA Sökmotoroptimering på ett värde av ca 2,3 miljoner kronor. Avtalet innebär att NOGA blir Etons strategiska partner gällande synlighet och affärer på internet. Enligt Artur Krupke, E-handelschef på Eton Shirts, har NOGA har visat att de förstår hur Eton tänker och att de dessutom är vana att arbeta mot tydliga affärsmål. NOGA är ett riktigt bra val av leverantör för sökmotoroptimering, konverteringsoptimering och sponsrade länkar mm. Läs pressmeddelandet här.

Ekonomisk förvaltning hjälper ditt företag

May 15, 2014 by admin

Beroende på hur ditt företag ser ut kan behovet av ekonomisk förvaltning se olika ut. Handlar det om ett litet företag är det kanske inte på tal om att ta hjälp i precis alla delar av den ekonomiska biten, utan bara några få delar som företaget inte tror sig klara av. Är det ett mycket stort företag det handlar om är det dock snarare precis alla delar det handlar om, och då är snarare frågan om hur det ska genomföras. HSB Fastighetsförvaltning erbjuder ekonomisk förvaltning på många olika plan.

Företag som erbjuder tjänster inom ekonomisk förvaltning har ofta ett brett utbud. Detta eftersom de önskade tjänsterna varierar så pass mycket från en kund till en annan.

Det kan hjälpa till med budgeten så att den passar företaget bra. Budgeten är så pass viktigt för företagets fungerande ekonomi att detta är vanligt att ta hjälp med den. Det är mycket viktigt att vara noggrann med budgeten. Utan en fungerande sådan kan mycket gå fel.

De kan hjälpa till med årsredovisningen vid årets slut och med bokslutet. Enligt svensk lag måste varje företag sammanställa en årsredovisning när året slutar. Detta är ett mycket tidskrävande och ganska komplicerat arbete. Genom att ta hjälp med detta kan mycket tid sparas, och ni kan lägga den tiden på annat företaget behöver som också är mycket roligare för er. Den ekonomiska förvaltningen tar fram ett bokslut och sammanställer årsredovisningen.

Man kan också ta hjälp med fakturor och räkningar. Leveranserna behöver betalas, och detta i tid. Räkningarna för hyran av lokaler och liknande behöver också komma in i tid. Detta är något som är lätt att glömma bort. Låt andra göra det jobbet så slipper det ligga och oroa dig under månaden.

Lån, löner och arvoden är något som du kan lägga ifrån ditt schema också. Detta är mest för större företag med många anställda. Lånen på fastigheten sköts korrekt, utbetalningen av löner till de anställda sker varje månad, med inbetalningen av skatter och arbetsgivaravgifter, och hjälp med att räkna ut arvoden.

Projektledare och projektledning

March 17, 2014 by admin

Att ha rätt projektledare för ett projekt är ytterst viktigt. Hade fler företag varit noggrannare med att tillsätta rätt projektledare till rätt projekt hade antalet misslyckade projekt i Sveriges företagsverksamhet drastiskt minskat. Det vanliga är att någon, eller den enda, från projektledningsgruppen som är ledig för stunden tar hand om projektet. Men vad är det som säger att personen i fråga är passande för uppdraget överhuvudtaget?

Nej, rätt man på rätt plats ska det vara. Man ska kunna ställa krav på en projektledare, och då kan man inte bara plocka en på måfå. Moment levererar projektledare som inte bara passar för projektet, utan professionella sådana som brinner för sina uppdrag och som under tidigare projekt lyckats galant med dem. På deras hemsida http://moment.se/ beskrivs Moments arbetssätt med projektledning och projektledare samt mycket annat de arbetar med.

34803489012i9d0

Förutom att projektledaren ska passa för uppgiften rent professionellt och personligt ska man ha höga krav på en den. Följande element bör en infinna sig och skötas galant:

 • Ledarskap
  En projektledare måste kunna leda. Detta kan tyckas självklart, men faktum är att många projektledare där ute inte riktigt är skapade för ledarskap. Att ta kommandot, inspirera, visa på en vision och vara tydlig när medarbetare gör rätt och när de gör fel är element som en projektledare måste ha med sig in i projektet.
 • Organisera bra.
  Det är otroligt viktigt med bra organisation. Medarbetare ska vet vad de ska göra, när de ska göra det och var de ska göra det. Virrighet inom ett projekt kan vara avgörande åt det sämre.
 • Multitasking
  För att det inte ska bli virrigt och rörigt måste en projektledare kunna hantera många situationer och delar inom projektet samtidigt. Att följa upp dagligen och inte glömma bort delar är viktigt för sammanhållningen.
 • Snabb problemlösning
  Inom projekt kommer konflikter garanterat att dyka upp. Även mellan människor med samma mål och vision finns olika tankar om hur de ska ta sig dit. Att lösa dessa konflikter snabbt och enkelt är mycket viktigt för projektets framtida framgång.
 • Kommunikation
  Att kommunicera tydligt är något av det viktigaste hos en projektledare. Att folk vet vad som gäller och att ingen osäkerhet finns inom projektet är mycket viktigt. Alla ska veta vad som förväntas av dem och vad som gäller.