• Ekonomi

    De tre grundpelarna för revisionsarbete

    Revision handlar om att sätta sig in i ett företags ekonomiska situation på ett djupt plan. Detta bör ske med utomstående ögon och på ett kritiskt sätt. Revision handlar också om att bedöma hur denna situation ser ut och att förmedla och informera om vart företaget är på väg. Revision kan också innebära andra uppgifter så som att planera med företaget för att nå de mål som satts upp. Arbete med revision står på tre stycken grundpelare: Oberoende Att en revisor är oberoende är viktigt för att dess uttalanden och antaganden om ett företags ekonomi ska anses vara grundade enbart på faktiska förhållanden. Tystnadsplikt Givetvis krävs det en tystnadsplikt från…