• Marknad,  Rekrytering

    Lönestatistik

    OK, det är dags för dig att söka dig vidare och hitta en ny arbetsplats. Det kan finnas olika anledningar till att du vill sluta ditt nuvarande jobb. Placeringen av arbetet, lönen, medarbetarna eller branschen är alla olika anledningar till varför du kan tänkas byta. Antagligen har du en tanke på vilken lönenivå som är relevant för dig. I den svenska kulturen kan det vara ganska så jobbigt att ta upp frågan om lön med sin chef eller nya arbetsplats. Vem kommer med första budet? Vissa chefer som håller arbetsintervjuer ber de aspirerande att redan vid första mötet presentera sitt löneanspråk. I en vanlig kontext brukar första mötet inte handla…