• Ekonomi

    Så påverkar nya lagen om personalliggare byggföretag

    Hotell- och restaurangbranschen har haft det länge, och nu är det dags även för byggbranschen. Sedan årsskiftet är det lag på att alla byggföretag har en personalliggare där alla arbetspass och arbetstider registreras. Den nya lagen om elektronisk personalliggare inom bygg trädde i kraft vid årsskiftet 2015/2016. Nu har det gått snart tre månader, och ännu har inte alla företag inom branschen ordnat med personalliggare. Om det beror på nonchalans eller okunskap ska låtas vara osagt, men det är minst sagt beklämmande att Skatteverkets direktiv inte har gått fram. För många företagsledare framstår den nya lagen som närmast omänsklig, trots att den i själva verket är relativt lätt att ordna.…