Affärsmodeller

En affärsmodell beskriver hur ett företag skapar, levererar och hittar värde. Modellen som en helhet är uppbyggd av företagets olika affärsstrategier i olika avdelningar och områden. Under de senaste åren så har affärsmodellerna blivit mycket mer sofistikerade. En av de mest kända är “bete och krok” modellen. Vilket ofta betyder att man erbjuder en vara till ett riktigt billigt pris (betet), och sen så tar man mycket mer betalt för att fylla på tjänsten som varan utgörs av. Ett exempel på detta är Adobe, som ger sin dokumentläsare gratis, men tar betalt flera tusen kronor för dokumentskrivaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *