• Affärsidéer,  Ekonomi

  Fler kvinnliga företagare behövs!

  Det är ibland en infekterad debatt, men att potential går försummad kan vi nog alla hålla med om. När undersökning efter undersökning visar att kvinnor är gravt underrepresenterade inom ledande poster i företag i Sverige så borde vi ändra på det. En ny undersökning visar att knappt 17 % är kvinnor, alltså ungefär var sjätte person. Det är för dåligt! Det pågick en debatt vid valet 2014 om vi borde kvotera in kvinnor i ledande roller i svenska företag. Det behöver finnas mer kvinnor på VD-poster och liknande. Resultatet skulle naturligtvis bli att det jämnade ut sig rent statistiskt, men vad det skulle betyda på lite längre sikt är oklart. Jämställdhet…

 • Ekonomi

  Klarna blir bank

  Ni har säkert inte missat nyheten att Klarna nu har fått klartecken och blir bank. Jag tycker att det är väldigt spännande och bra att vi får in nya aktörer även i den här sektorn eftersom jag tror att konkurrens är viktigt för utveckling. Även utan sin bank-status har ju Klarna varit innovativa och utmanat bankerna i enkla betalmetoder och varit tidiga med att se nya beteendemönster på marknaden. Jag tror verkligen på Klarna. Vad tror ni? Flipp eller flopp? Bild lånad från Aftonbladet.se

 • Ekonomi

  Så påverkar nya lagen om personalliggare byggföretag

  Hotell- och restaurangbranschen har haft det länge, och nu är det dags även för byggbranschen. Sedan årsskiftet är det lag på att alla byggföretag har en personalliggare där alla arbetspass och arbetstider registreras. Den nya lagen om elektronisk personalliggare inom bygg trädde i kraft vid årsskiftet 2015/2016. Nu har det gått snart tre månader, och ännu har inte alla företag inom branschen ordnat med personalliggare. Om det beror på nonchalans eller okunskap ska låtas vara osagt, men det är minst sagt beklämmande att Skatteverkets direktiv inte har gått fram. För många företagsledare framstår den nya lagen som närmast omänsklig, trots att den i själva verket är relativt lätt att ordna.…

 • Ekonomi

  De tre grundpelarna för revisionsarbete

  Revision handlar om att sätta sig in i ett företags ekonomiska situation på ett djupt plan. Detta bör ske med utomstående ögon och på ett kritiskt sätt. Revision handlar också om att bedöma hur denna situation ser ut och att förmedla och informera om vart företaget är på väg. Revision kan också innebära andra uppgifter så som att planera med företaget för att nå de mål som satts upp. Arbete med revision står på tre stycken grundpelare: Oberoende Att en revisor är oberoende är viktigt för att dess uttalanden och antaganden om ett företags ekonomi ska anses vara grundade enbart på faktiska förhållanden. Tystnadsplikt Givetvis krävs det en tystnadsplikt från…

 • Ekonomi

  Ekonomisk förvaltning hjälper ditt företag

  Beroende på hur ditt företag ser ut kan behovet av ekonomisk förvaltning se olika ut. Handlar det om ett litet företag är det kanske inte på tal om att ta hjälp i precis alla delar av den ekonomiska biten, utan bara några få delar som företaget inte tror sig klara av. Är det ett mycket stort företag det handlar om är det dock snarare precis alla delar det handlar om, och då är snarare frågan om hur det ska genomföras. HSB Fastighetsförvaltning erbjuder ekonomisk förvaltning på många olika plan. Företag som erbjuder tjänster inom ekonomisk förvaltning har ofta ett brett utbud. Detta eftersom de önskade tjänsterna varierar så pass mycket…

 • Ekonomi

  Tid är pengar

  Enligt svensk lag behöver varje företag ha en kontinuerlig redovisning under årets lopp. Detta kan vara klurigt och inte alla vet hur saker och ting fungerar inom ämnet. Det är inte säkert att ni som företag är kapabla att klara av en fullständig redovisning, och det är inte några konstigheter med det. Vi är alla specialiserade på olika saker, och vad ni inte klarar av låter ni någon annan utföra. Det finns många detaljer som är lätta att missa. Man behöver alltså ha en fortlöpande redovisning som företag. Varje år avslutas detta med ett bokslut. Är ni ett aktiebolag kan ni ha ett så kallat ”brutet räkenskapsår” vilket betyder att…

 • Ekonomi

  Ha bra uppföljning på bokföringen

  Man sparar mycket funderingar genom att vara snabb med bokföringen. En vanlig tabbe ett nystartat företag gör är att direkt hamna efter med redovisningen. Genom att ha god ekonomisk kontroll och rådgivning kommer många frågor få svar tidigt och bolagets säkerhet ökar markant. Ett företag som arbetar med revision i Stockholm är Revideco.