Fler kvinnliga företagare behövs!

kvinnaDet är ibland en infekterad debatt, men att potential går försummad kan vi nog alla hålla med om. När undersökning efter undersökning visar att kvinnor är gravt underrepresenterade inom ledande poster i företag i Sverige så borde vi ändra på det. En ny undersökning visar att knappt 17 % är kvinnor, alltså ungefär var sjätte person. Det är för dåligt!

Det pågick en debatt vid valet 2014 om vi borde kvotera in kvinnor i ledande roller i svenska företag. Det behöver finnas mer kvinnor på VD-poster och liknande. Resultatet skulle naturligtvis bli att det jämnade ut sig rent statistiskt, men vad det skulle betyda på lite längre sikt är oklart. Jämställdhet i statistiken men inte i praktiken? De som inte gillade idén om kvotering ville hellre se ett klimat där kvinnor hade samma chans som män att ta dessa platser, men även också samma chans som män att starta och driva företag. Kvinnor och män har samma förutsättningar från grunden, det är spelplanen som är orättvis. Kvotering skulle enligt dem leda till att de med bäst kapacitet och förmåga att lyckas på posten inte får platsen. Men det är naturligtvis inte säkert heller, eftersom det har visat sig att män ofta väljer män till viktiga poster. Inte för att de verkar bäst på jobbet, utan för att de är just män. Igenkänningsfaktorn är här stor. Den onda spiralen är ett faktum.

Exakt hur vi ska gå till väga för att lösa ojämställdheten och problemet med för lite kvinnor i företagandet är en pågående diskussion och ett spännande ämne att diskutera. Det vi med all säkerhet kan konstatera är att många kvinnor med fantastiska möjligheter att göra ett bra jobb inom företagande aldrig för eller tar chansen. Och det är en stor miss, både för kvinnorna i sig men också för Sverige som land. Oavsett om du är kvinna eller man så vill vi rekommendera våra vänner på n3prenor som skriver om tips och idéer kring företagande och entreprenörskap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *