Ge din kund ett namn till ditt ansikte

I många branscher är det viktigt att personalen har tydliga och smarta namnskyltar på sig under arbetstid. Namnskyltar har många uppgifter och ses som ett måste inom bland annat sjukvården. Det finns många fler typer av yrken där namnskyltar är att rekommendera, men följande exempel fokuserar främst på arbeten inom vården.

Namnskyltens vara eller icke vara.

Ingen person går frivilligt till sjukhuset, undantaget de anställda då naturligtvis. Om man besöker ett sjukhus så har man uppenbara problem. Antingen är det en själva som lider av någon sjukdom eller har någon fysisk skada, eller så är man där för att besöka någon som råkat illa ut. I vilket fall som helst så behöver bemötande av denne person vara både trivsamt och personligt för att göra vistelsen så bra som den kan bli. När personalen på sjukhuset använder sig av namnskyltar så finns det en mycket högre chans att bemötande blir just detta. Förutom att personen får reda på personalens namn så informeras personen också om det är en sjuksköterska eller läkare som denne talar med.

Vad som ska stå på namnskyltar beror på vad för typ av arbetsplats det handlar om, men eftersom detta är inom vården så finns det två saker som måste stå med. För det första är det namnet på personen som bär namnskylten. Men det är också viktigt med yrke. Är det en läkare, sjuksköterska eller någonting annat jag talar med. Det kan också vara smart att tänka på färg och symboler. Om alla sjuksköterskor har en färg och en specifik symbol medan läkarna har en annan färg och en annan symbol blir tydligheten minst sagt högre. Färger och symboler på namnskyltar bidrar också med en värme och en mindre strikt känsla, vilket förenklar det personliga och trivsamma mötet mellan patient eller besökare och personal. Exakt hur namnskyltarna utöver detta ska se ut är helt enkelt upp till de som tar besluten.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *