De tre grundpelarna för revisionsarbete

August 13, 2015 by admin

Revision handlar om att sätta sig in i ett företags ekonomiska situation på ett djupt plan. Detta bör ske med utomstående ögon och på ett kritiskt sätt. Revision handlar också om att bedöma hur denna situation ser ut och att förmedla och informera om vart företaget är på väg. Revision kan också innebära andra uppgifter så som att planera med företaget för att nå de mål som satts upp.

Arbete med revision står på tre stycken grundpelare:

 1. Oberoende
  Att en revisor är oberoende är viktigt för att dess uttalanden och antaganden om ett företags ekonomi ska anses vara grundade enbart på faktiska förhållanden.
 2. Tystnadsplikt
  Givetvis krävs det en tystnadsplikt från revisorn om denne ska kunna genomföra revisionen.
 3. Kompetens
  Att revisionen ska genomföras av en revisor med hög kompetens vill självklart alla inblandade parter. Utan kompetens kommer revisionen att bli felaktig och de slutsatser som dras av revisorn kommer leda till negativa resultat. Hur hög kompetensen är skiftar självfallet vilket har många olika orsaker.

Revision delas ofta upp i olika delar. Genomförandet av dessa olika delar bildar en process som enklare går att få förståelse över, för kund som för revisorn.

Först planeras uppdragets olika delar och vad som ska göras och i vilken ordning de skall göras. Hur mycket tid och kraft som ska läggas på de olika delarna bestäms också här. Det är viktigt att planeringen går rätt till och att alla är förstådda i hur denna kommande revision kommer gå till, företaget så som revisorn. Därefter startar revisionen och en löpande granskning av företagets ekonomi sätts igång. Detta sker på många olika sätt. Nästa steg är att göra en bokslutsgranskning för att sedan följas av en granskning över årsredovisningen.

Revision utförs av revisorer ofta anställda på en revisionsbyrå. Har du fler funderingar kring revision eller liknande frågor inom ämnet är det en bra plan att kontakta dessa för att diskutera ett möjligt framtida samarbete.

Läs fler av våra artiklar om ekonomitjänster:

Ekonomisk förvaltning hjälper ditt företag 

Tid är pengar

Ha bra uppföljning på bokföringen

Kaffeautomat för finsmakarna på kontoret

June 12, 2015 by admin

En kaffeautomat på arbetsplatsen kan vara en mycket bra idé. Ju fler ni är på kontoret desto fler anledningar till att skaffa en kaffeautomat har ni. Men en bra kaffeautomat kommer ni att få riktigt gott kaffe istället för det dåliga kaffet många kontor fortfarande erbjuder. Dessutom finns det säkerligen flera finsmakare hos er. Kanske en och annan äventyrlig också. Med en kaffeautomat kan man variera sina kaffeintag, så att man ibland tar en vanlig kopp kaffe medan andra gången en espresso eller en kaffe latte. Med större utbud kommer fler att ta en kopp lite då och då och älska kaffeautomaten.

En av de mest etablerade leverantörerna när det gäller kaffeautomater är Pelican Rouge, som tidigare har gått under namnen Cafe Bar och Autobar. Pelican Rouge erbjuder kaffeautomater med kaffe från sitt eget märke och finns på massor av arbetsplatser runt om i Sverige.

Kaffe på kontor

Och var inte rädd att en kaffeautomat kommer att bidra till att fler ta en paus från sitt arbete för att ta en kopp. Det kommer förmodligen att bli så, men att det skulle vara något negativt är inte alls sant. Mycket tyder på att arbetsplatser med fikapauser för de anställda har högre produktivitet än de som inte har. Det blir lite mindre arbetstid, men den stunden man slappnar av, samtalar med kollegor på ett sätt som sprider information och kläcker idéer, och vilar hjärnan och kroppen ett tag ger mer än vad det tar. Människor mår bra av att samtala med varandra, dessutom kommer de att få en större känsla av sammanhang om de anställda får dela sina dagar med varandra. Koffein bidrar dessutom med energi till kroppen vilket inte ska underskattas. Arbetsmoralen ökar alltså av många anledningar. Med en kaffeautomat kommer fler att ta del av denna fördel!

Så om ni funderar på att införskaffa er en kaffeautomat till företagets lokaler så kan ni sluta fundera nu. Det finns helt enkelt inte nackdelar med en bra och snabb kaffeautomat. Det skulle vara månadskostnaden för kaffet i så fall, men det väger lätt jämfört med gladare och mer arbetskraftig personal.

Miljonorder till NOGA från Eton

October 7, 2014 by admin

Eton som tillverkar skjortor och säljer över hela världen har ingått ett avtal med NOGA Sökmotoroptimering på ett värde av ca 2,3 miljoner kronor. Avtalet innebär att NOGA blir Etons strategiska partner gällande synlighet och affärer på internet. Enligt Artur Krupke, E-handelschef på Eton Shirts, har NOGA har visat att de förstår hur Eton tänker och att de dessutom är vana att arbeta mot tydliga affärsmål. NOGA är ett riktigt bra val av leverantör för sökmotoroptimering, konverteringsoptimering och sponsrade länkar mm. Läs pressmeddelandet här.

Ekonomisk förvaltning hjälper ditt företag

May 15, 2014 by admin

Beroende på hur ditt företag ser ut kan behovet av ekonomisk förvaltning se olika ut. Handlar det om ett litet företag är det kanske inte på tal om att ta hjälp i precis alla delar av den ekonomiska biten, utan bara några få delar som företaget inte tror sig klara av. Är det ett mycket stort företag det handlar om är det dock snarare precis alla delar det handlar om, och då är snarare frågan om hur det ska genomföras. HSB Fastighetsförvaltning erbjuder ekonomisk förvaltning på många olika plan.

Företag som erbjuder tjänster inom ekonomisk förvaltning har ofta ett brett utbud. Detta eftersom de önskade tjänsterna varierar så pass mycket från en kund till en annan.

Det kan hjälpa till med budgeten så att den passar företaget bra. Budgeten är så pass viktigt för företagets fungerande ekonomi att detta är vanligt att ta hjälp med den. Det är mycket viktigt att vara noggrann med budgeten. Utan en fungerande sådan kan mycket gå fel.

De kan hjälpa till med årsredovisningen vid årets slut och med bokslutet. Enligt svensk lag måste varje företag sammanställa en årsredovisning när året slutar. Detta är ett mycket tidskrävande och ganska komplicerat arbete. Genom att ta hjälp med detta kan mycket tid sparas, och ni kan lägga den tiden på annat företaget behöver som också är mycket roligare för er. Den ekonomiska förvaltningen tar fram ett bokslut och sammanställer årsredovisningen.

Man kan också ta hjälp med fakturor och räkningar. Leveranserna behöver betalas, och detta i tid. Räkningarna för hyran av lokaler och liknande behöver också komma in i tid. Detta är något som är lätt att glömma bort. Låt andra göra det jobbet så slipper det ligga och oroa dig under månaden.

Lån, löner och arvoden är något som du kan lägga ifrån ditt schema också. Detta är mest för större företag med många anställda. Lånen på fastigheten sköts korrekt, utbetalningen av löner till de anställda sker varje månad, med inbetalningen av skatter och arbetsgivaravgifter, och hjälp med att räkna ut arvoden.

Projektledare och projektledning

March 17, 2014 by admin

Att ha rätt projektledare för ett projekt är ytterst viktigt. Hade fler företag varit noggrannare med att tillsätta rätt projektledare till rätt projekt hade antalet misslyckade projekt i Sveriges företagsverksamhet drastiskt minskat. Det vanliga är att någon, eller den enda, från projektledningsgruppen som är ledig för stunden tar hand om projektet. Men vad är det som säger att personen i fråga är passande för uppdraget överhuvudtaget?

Nej, rätt man på rätt plats ska det vara. Man ska kunna ställa krav på en projektledare, och då kan man inte bara plocka en på måfå. Moment levererar projektledare som inte bara passar för projektet, utan professionella sådana som brinner för sina uppdrag och som under tidigare projekt lyckats galant med dem. På deras hemsida http://moment.se/ beskrivs Moments arbetssätt med projektledning och projektledare samt mycket annat de arbetar med.

34803489012i9d0

Förutom att projektledaren ska passa för uppgiften rent professionellt och personligt ska man ha höga krav på en den. Följande element bör en infinna sig och skötas galant:

 • Ledarskap
  En projektledare måste kunna leda. Detta kan tyckas självklart, men faktum är att många projektledare där ute inte riktigt är skapade för ledarskap. Att ta kommandot, inspirera, visa på en vision och vara tydlig när medarbetare gör rätt och när de gör fel är element som en projektledare måste ha med sig in i projektet.
 • Organisera bra.
  Det är otroligt viktigt med bra organisation. Medarbetare ska vet vad de ska göra, när de ska göra det och var de ska göra det. Virrighet inom ett projekt kan vara avgörande åt det sämre.
 • Multitasking
  För att det inte ska bli virrigt och rörigt måste en projektledare kunna hantera många situationer och delar inom projektet samtidigt. Att följa upp dagligen och inte glömma bort delar är viktigt för sammanhållningen.
 • Snabb problemlösning
  Inom projekt kommer konflikter garanterat att dyka upp. Även mellan människor med samma mål och vision finns olika tankar om hur de ska ta sig dit. Att lösa dessa konflikter snabbt och enkelt är mycket viktigt för projektets framtida framgång.
 • Kommunikation
  Att kommunicera tydligt är något av det viktigaste hos en projektledare. Att folk vet vad som gäller och att ingen osäkerhet finns inom projektet är mycket viktigt. Alla ska veta vad som förväntas av dem och vad som gäller.

 

Du måste förstå hur allt fungerar och hänger ihop.

March 13, 2014 by admin

Det är lätt hänt att olika former av marknadsföring delas upp och arbetas med parallellt. Tom när det är inom samma media, som till exempel inom onlinemarknadsföring som webbutveckling och sökmotoroptimering. Detta är inte ett holistiskt arbetssätt som är optimalt. Simon Wall skriver idag i en artikel på sin blogg:

För att lyckas på webben idag måste du förstå hur allt fungerar och hänger ihop. Det handlar inte om att kunna ändra och justera en titel eller ösa på med inlänkar. Du måste förstå helheten på webben, att din webbplats är en del av ett större sammanhang där just webbplatsen förmodligen ska bli en plats där du ska tjäna pengar.

När det gäller att lyckas med din närvaro på internet kan inte arbetsinsatserna ske i en linjär ordning. Personen med kompetens inom sökmotoroptimering behöver vara med från början av kampanjen, projektet eller det nya varumärket. Likaså copywritern, teknikern och den grafiska formgivaren. Detta är det enda sättet en komplex marknadsföringskampanj kan ske framgångsrikt!

Läs hela artikeln om att satsa på sökmotoroptimering.

PHP-utvecklare till Out of Bounds Sweden AB

March 5, 2014 by admin

Har du flera tusen timmar i bagaget av php-utveckling? Bor du i Göteborg och söker ett spännande och utvecklande arbete inom ehandel? Just nu söker Out of Bounds en php-utvecklare som ska fortsätta arbeta med de tekniska lösningarna för deras ehandelssystem både back- och frontend som webbplatserna, kopplingar mellan affärssystem och betalsystem, intern lagerhantering osv. Out of Bounds är Nordens största golfbutik för återvunna golfbollar. Spelar du dessutom golf så är det givet att du ska söka platsen! Läs mer och ansök här.

Varför ska vi genomföra en medarbetarundersökning i vår organisation?

January 16, 2014 by admin

Det finns många anledningar till varför en medarbetarundersökning är en bra idé. När det gäller att ha mer koll på vad människor inom organisationen tycker och tänker är detta det optimala sättet för bra resultat. Hur glada är medarbetarna? Är de engagerade i arbetet? Trivs de med situationen och arbetsplatsen? Många frågor kan få svar.

Alla medarbetare är viktiga, självklart. Men det finns de guldkorn som man lite mer än de andra önskar stanna inom organisationen. Genom en medarbetarundersökning kan du få dem att stanna längre. Att motivera personalen, genom att visa vart de kan nå inom organisationens uppsatta mål och strategier, samt att peppa dem att skaffa egna mål och strategier, kommer de att bli mer engagerade och mer taggade.

En arbetsplats kan verka okej. Den kan till och med verka bra. Men det är inte förrän du arbetar där en längre tid som du märker vad som saknas och på vilka punkter den brister. En arbetsplats är väldigt viktig. Den bygger upp mycket av stämningen kring dagarna. Genom en medarbetarundersökning kommer du att få ett bättre grepp på var problemen ligger, vad problemen är och hur du kan lösa dem – om det finns några.

En dålig arbetsplats kan också hjälpa till att öka stressen hos personalen. Utöver detta finns det mängder med anledningar till varför medarbetare kämpar med stress. Arbetsuppgifter, onödiga hinder, scheman och mycket annat. Detta är självklart svårt att veta i förhand. Därför kan en medarbetarundersökning hjälpa dig att förstå personalens problem. Och med mindre stress i vardagen, desto bättre mår medarbetarna och desto bättre stämning blir det på arbetsplatsen. Dessutom görs arbetet mer engagerat, snabbare och bättre.

Men innan ni genomför en medarbetarundersökning är det viktigt att organisationen är medvetna om den. Utan personalens samtycke till undersökningen är det väldigt svårt att se den komma ut som en succé. Att grunda undersökningen i organisationen är ett måste. Även om resultatet av undersökningen ser lyckat ut, i den mening att vad som inte är bra blir mer synligt och att förändring kan börja ske, så kanske inte hela organisationen alls accepterar resultatet och inte backar upp de förändringar som komma skall. Detta är speciellt ett hinder om organisationen är stor nog att rymma många olika grupper. Visa hela organisationen att denna medarbetarundersökning är ett seriöst försök till förbättring, på alla punkter, och att resultatet kommer att tas allvarligt och förändring till det bättre kommer att ske – för alla olika grupper.

Ovan nämns några positiva aspekter som en medarbetarundersökning kan leda till, samt några problem som måste tas om hand om innan undersökningen kan starta. Det finns givetvis mycket mer att skriva om detta ämne. För att förstå mer om medarbetarundersökningar eller andra undersökningar inom området besök CMA Researchs hemsida http://cmaresearch.se/. CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med en akademisk bakgrund som företag och organisationer anlitar för liknande syften som ovan undersökning.

Tid är pengar

January 16, 2014 by admin

Enligt svensk lag behöver varje företag ha en kontinuerlig redovisning under årets lopp. Detta kan vara klurigt och inte alla vet hur saker och ting fungerar inom ämnet. Det är inte säkert att ni som företag är kapabla att klara av en fullständig redovisning, och det är inte några konstigheter med det. Vi är alla specialiserade på olika saker, och vad ni inte klarar av låter ni någon annan utföra. Det finns många detaljer som är lätta att missa.

Man behöver alltså ha en fortlöpande redovisning som företag. Varje år avslutas detta med ett bokslut. Är ni ett aktiebolag kan ni ha ett så kallat ”brutet räkenskapsår” vilket betyder att ni gör bokslutet på hösten eller våren istället för vid årsslutet. Är ni dock inget aktiebolag är det årsslutet som gäller. Ett bokslut ska visa på företagets årliga totala ekonomiska sammanställning. Genom att ni har en fortlöpande redovisning under årets alla månader kan ni se alla transaktioner i datum och månad.

Ett företag kan sköta redovisningen helt själva. Det är fullt tillåtet. Klarar ni det utan hjälp kan det vara rätt lönsamt att slippa betala någon annan att göra det. Men tänk efter i förväg. Om ni inte är duktiga på denna plan kommer det ta lång tid och mycket arbete att syssla med detta. Kanske är det värt att låta någon annan sköta det, så att ni kan fokusera på ert arbete istället? Tid är pengar, som sagt. Dessutom kan det vara skönt att slippa tänka på denna biten, och sluta oroa sig över att möjliga fel.

Vill ni alltså slippa sköta detta på grund av saknad kunskap eller ren prioritering så finns det mängder med bokföringsfirmor och liknande som mer än gärna hjälper er med er redovisning. Ofta sträcker de sig längre än så dessutom. Lönehantering och fakturerande är något som de också kan hjälpa er med.

Konsalt är en sådan redovisningsbyrå. Med fäste i Nyköping, men med önskan att arbeta i hela Sverige, är deras mål inte bara att sköta er redovisning eller er lönehantering. Deras mål och vision är att samarbetet mellan ska bli så bra att ni snarare ser ut som samarbetspartners. Besök deras hemsida http://konsalt.se/ för att läsa mer om deras arbete.

NOGA söker nya SEO-strateger

October 28, 2013 by admin

Arbetet går bra för NOGA Sökmotoroptimering som nu söker två nya SEO-strateger. Är du en hungrig och kreativ sökmotoroptimerare? Då borde du söka tjänsten som SEO-strateg idag. NOGA har funnits sedan 2009 och arbetar med etisk sökmotoroptimering. PR är en big deal för NOGA som anser att varumärket är en väldigt viktig del, även i arbetet med SEO. Som grädde på moset är kontoret i Jönköping också nominerat till “Sveriges Snyggaste Kontor”.