vad är e-tjänster?
Uncategorized

VAD ÄR E-TJÄNSTER?

I det här inlägget kommer bloggen att redogöra för vad e-tjänster är för något. Det är inte alltid enkelt att förstå precis vad det är som faktiskt inkluderas när man pratar om e-tjänster, så här kommer ett inlägg som ger svar.

E-tjänster är en förkortning för elektroniska tjänster och definitionen av e-tjänster är interaktiva, innehållsorienterade och internetbaserade kundtjänster som drivs av kunder och integrerade med relaterade organisatoriska stödprocesser och teknologier med mål att stärka kund-försäljarförhållandet.

FÖRKLARING AV ORDET E-TJÄNST

Som förklarat i texten ovan så är ordet e-tjänst en förkortning av orden elektroniska och tjänster. När man sätter prefixet e framför ett annat ord beskriver man att tjänsterna är elektroniska, vilket i förlängningen betyder att de förutsätter informationsteknik (IT). I samhället vi lever i använder människor enheter som mobiltelefoner, datorer och surfplattor för att bland annat surfa på internet. Det behövdes ett samlingsbegrepp för att sammanfatta denna aktion när människor använder sig av olika sorters elektroniska enheter för att förmedla eller ta del av information på nätet.

NYTTOFAKTORER FÖR E-TJÄNSTER

Enligt studier så kan offentligheten dra nytta av e-tjänster när de har tre faktorer:

  • Hög användningsgrad i intressentgrupperna (människor använder sig av e-tjänsterna)
  • Bra samarbete (mellan människor och verksamhet som tillförser e-tjänsten)
  • Tillförlitlighet (verksamheten som står bakom e-tjänsten behöver anses vara pålitlig för att människor ska använda)

VEM TJÄNAR PÅ E-TJÄNSTER

Båda sidor tjänar på att använda sig av e-tjänster. Dels så tjänar medborgaren på att använda sig av tjänsten av skäl som att det är enkelt att använda sig av och för att det sparar tid och pengar. En verksamhet som t.ex. offentlig verksamhet kan tjäna väldigt mycket på användandet av e-tjänster, eftersom en sådan verksamhet kommer påverkas och tjäna på att medborgare använder sig av alla e-tjänster.

EXEMPEL PÅ E-TJÄNSTER

E-tjänster kan du se hos väldigt många av de offentliga verksamheter som t.ex. myndigheter. Du kan även se e-tjänster användas på hos bland annat universitet och högskolor.

VAD BEHÖVER DU FÖR ATT GENOMFÖRA EN E-TJÄNST

Oftast behöver du säkerställa att det faktiskt är du som sitter och vill använda en e-tjänst. Detta gör du oftast och enklast med en applikation/verktyg som heter BankID. Detta verktyg kan du ladda ned och använda via mobiltelefonen eller via din dator. Genom att skapa ett login med ditt personnummer kan du säkerställa att det är du själv som använder e-tjänsten och inte någon som utger sig för att vara dig själv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *