Varför ska vi genomföra en medarbetarundersökning i vår organisation?

Det finns många anledningar till varför en medarbetarundersökning är en bra idé. När det gäller att ha mer koll på vad människor inom organisationen tycker och tänker är detta det optimala sättet för bra resultat. Hur glada är medarbetarna? Är de engagerade i arbetet? Trivs de med situationen och arbetsplatsen? Många frågor kan få svar.

Alla medarbetare är viktiga, självklart. Men det finns de guldkorn som man lite mer än de andra önskar stanna inom organisationen. Genom en medarbetarundersökning kan du få dem att stanna längre. Att motivera personalen, genom att visa vart de kan nå inom organisationens uppsatta mål och strategier, samt att peppa dem att skaffa egna mål och strategier, kommer de att bli mer engagerade och mer taggade.

En arbetsplats kan verka okej. Den kan till och med verka bra. Men det är inte förrän du arbetar där en längre tid som du märker vad som saknas och på vilka punkter den brister. En arbetsplats är väldigt viktig. Den bygger upp mycket av stämningen kring dagarna. Genom en medarbetarundersökning kommer du att få ett bättre grepp på var problemen ligger, vad problemen är och hur du kan lösa dem – om det finns några.

En dålig arbetsplats kan också hjälpa till att öka stressen hos personalen. Utöver detta finns det mängder med anledningar till varför medarbetare kämpar med stress. Arbetsuppgifter, onödiga hinder, scheman och mycket annat. Detta är självklart svårt att veta i förhand. Därför kan en medarbetarundersökning hjälpa dig att förstå personalens problem. Och med mindre stress i vardagen, desto bättre mår medarbetarna och desto bättre stämning blir det på arbetsplatsen. Dessutom görs arbetet mer engagerat, snabbare och bättre.

Men innan ni genomför en medarbetarundersökning är det viktigt att organisationen är medvetna om den. Utan personalens samtycke till undersökningen är det väldigt svårt att se den komma ut som en succé. Att grunda undersökningen i organisationen är ett måste. Även om resultatet av undersökningen ser lyckat ut, i den mening att vad som inte är bra blir mer synligt och att förändring kan börja ske, så kanske inte hela organisationen alls accepterar resultatet och inte backar upp de förändringar som komma skall. Detta är speciellt ett hinder om organisationen är stor nog att rymma många olika grupper. Visa hela organisationen att denna medarbetarundersökning är ett seriöst försök till förbättring, på alla punkter, och att resultatet kommer att tas allvarligt och förändring till det bättre kommer att ske – för alla olika grupper.

Ovan nämns några positiva aspekter som en medarbetarundersökning kan leda till, samt några problem som måste tas om hand om innan undersökningen kan starta. Det finns givetvis mycket mer att skriva om detta ämne. För att förstå mer om medarbetarundersökningar eller andra undersökningar inom området besök CMA Researchs hemsida http://cmaresearch.se/. CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med en akademisk bakgrund som företag och organisationer anlitar för liknande syften som ovan undersökning.

2 Responses to Varför ska vi genomföra en medarbetarundersökning i vår organisation?

  1. Bra inlägg!
    Precis som det nämns så är det viktigt att kommunicerar kring det som man kommit fram till via sin medarbetarundersökning. Men att sen faktiskt genomföra de nödvändiga förändringarna är det som verkligen visar att man bryr sig om personalens åsikter. Att bara säga att “vi ser i undersökningen att.. och vi tänker därför göra så och så”, utan att faktiskt göra det man lovat gör att förtroendet för undersökningen urholkas.

    En annan viktigt punkt som inte nämns är att undersökningen måste ta sikte på att förklara de bakomliggande orsakerna för att få verklig effekt. Om tex. betyget för trivsel är lågt så är det så klart viktigt att medarbetarundersökningen även hjälper till att identifiera varför trivseln är låg, annars så blir inte medarbetarundersökningen det utvecklingsverktyg som det kan vara. Next Research & Consulting arbetar med åtgärdsfokuserade medarbetarundersökningar som gör att man kommer till botten med eventuella problem. Läs gärna mer på http://www.nextconsulting.se/medarbetarundersokning/ om åtgärdsfokuserade medarbetarundersökningar.

  2. Sven-Tore Bengtsson says:

    Att efter en medarbetarundersökning faktiskt genomföra de nödvändiga förändringarna är det som verkligen visar att man bryr sig om personalens åsikter. Att bara säga att “vi ser i undersökningen att…. – och vi tänker därför göra så och så”, utan att faktiskt göra det man lovat gör att förtroendet för undersökningen urholkas. En annan viktigt punkt som inte nämns är att undersökningen måste ta sikte på att förklara de bakomliggande orsakerna för att få verklig effekt. Om tex. betyget för trivsel är lågt så är det så klart viktigt att medarbetarundersökningen även hjälper till att identifiera varför trivseln är låg, annars så blir inte medarbetarundersökningen det utvecklingsverktyg som det kan vara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *